• Slide Image
  • Slide Image
  • Slide Image
  • Slide Image
  • Slide Image
  • Slide Image
  • Slide Image
  • Slide Image
Home / visi misi

VISI

Hospital Sultanah Bahiyah menjadi antara institusi perubatan yang terkemuka, termaju dan cemerlang di Malaysia


MISI

Menyediakan perkhidmatan rawatan kuratif, diagnostik dan pemulihan yang efisien, berkesan dan berkualiti berlandaskan ciri-ciri budaya korporat Kementerian Kesihatan Malaysia


OBJEKTIF

Memberi perkhidmatan perubatan yang cekap, adil dan saksama kepada semua golongan masyarakat dengan penggunaan teknologi yang sesuai serta memenuhi kehendak pelanggan dan alam sekitar.


Memberi penekanan kepada kualiti, inovasi, promosi kesihatan, hormat kepada kemualiaan insan serta menggalakkan tanggungjawab individu dan penyertaan masyarakat ke arah peningkatan mutu kehidupan.


Mencapai sebuah negara yang mempunyai individu, keluarga dan masyarakat yang sihat.

MULTIMEDIA

foto audio
video interaktif

APLIKASI WEB

fb hospital  fb tabung darah  fkkm  Facebook JKN Kedah  rss  mobile web 

SISTEM ONLINE

direktori Manual Pengguna e-Direktori

e-Aduan Manual Pengguna e-Aduan/ISPAAA