• Slide Image
  • Slide Image
  • Slide Image
  • Slide Image
  • Slide Image
  • Slide Image
  • Slide Image
  • Slide Image
Home / formSM

  down  BORANG BAHAGIAN SUMBER MANUSIA

BIL
 PERKHIDMATAN  KOD down 
 1.  Borang Butir-Butir Mengenai Pegawai Perkhidmatan Perubatan Dan Kesihatan Kedah PP4.2  pdfS
 2.  Pengesahan Permohonan Cuti Tanpa Gaji / Cuti Separuh Gaji / Lawatan Keluar Negara / Persaraan Pilihan yang Lewat dikemukakan  PP4.8  wordS
 3.  Borang Pengesahan Pertukaran PP4.10  pdfS
 4.  Borang Kebenaran Pulang Awal Satu Jam kepada Pegawai wanita Mengandung dan Suami yang bekerja di Lokasi Berdekatan. Lampiran A PP 11/2017  PP4.17  pdfS
 5.  Borang Permohonan Untuk Menambah Fasiliti Untuk Menjalankan Lokum Semasa Waktu Bekerja Fleksi Pakar Perubatan Gred UD54 Dan Ke Atas - Lampiran F PP4.28  pdfS
 6.   Borang Permohonan Pertukaran Dalam / Luar HSB - Lampiran C (Untuk Peg. Perubatan Siswazah) PP4.30 pdfS 
 7.   Borang Permohonan Perakuan Amalan Tahunan - Form 14 PP4.31  pdfS
 8.   Borang Permohonan Menjalankan Pekerjaan Luar (LOKUM) - Lampiran II PP4.32  pdfS
 9.  Borang Permohonan Untuk Melaksanakan Waktu Kerja Fleksi Bagi Pakar Perubatan Gred UD54 Dan Ke Atas Di KKM - Lampiran D  PP4.33  pdfS
 10.  Borang Permohonan Kebenaran Meninggalkan Pejabat dalam Waktu Bekerja  PP4.35 pdfS
 11.  Borang Rujukan Perkhidmatan Psikologi dan Kaunseling  PP4.36 pdfS
 12.  Borang Contoh Tandatangan Pegawai Perubatan Untuk Jabatan Farmasi
   PP4.45 pdfS
 13.  Borang Permohonan Pertukaran Kementerian Kesihatan Malaysia - Lampiran D  PP4.46  pdfS
 14.  Borang Lapor Diri (CCP -BOR) - Warta Pakar  PP4.54  pdfS
 15.  Borang Perakuan Tidak Hadir Ke Pejabat Atas Sebab-Sebab Kecemasan - PP Bil.1/1998  PP4.57  wordS
16.
 Jadual Aktiviti Perkhidmatan Mingguan Pakar Klinikal - Lampiran E  PP4.63  pdfS
 17.  Laporan Ringkas Tahap Kebolehan Pegawai Melaksanakan Tugas  PP4.65  wordS
18.
 Perakuan Tatakelakuan Dan Masalah Kesihatan – HSBAS/HRD/PP4.70  PP4.70  pdfS
       
BIL
 CUTI  KOD down 
 1.  Borang Permohonan Cuti Tanpa Rekod  PP4.7 wordS
 2.  Borang Permohonan Kemudahan Cuti Isteri Bersalin - Pindaan 1   PP4.14 pdfS 
 3.  Borang Permohonan Cuti Dibawah Perintah Am Bab C Tahun 1974 dan Pekeliling Perkhidmatan, Perkhidmatan Awam
 PP4.15 wordS
 4.  Borang Permohonan Cuti Tanpa Gaji Dibawah P.A "C" 14/ Cuti Separuh Gaji Dibawah P.A "C" 13 (Pakar Perubatan)  PP4.16 pdfS 
 5.  Borang Permohonan Cuti Tanpa Gaji Bagi Pegawai KKM Mengikut Pasangan Bertugas Atau Berkursus Di Dalam Atau Luar Negara - Lampiran B) - SPP KSU KKM Bil 9/2017  PP4.18 pdfS 
 6.  Borang Kebenaran Daripada Ketua Jabatan Mengambil Kira Baki GCR (Setelah menggenapkan 150 hari) Sebagai Cuti Rehat Sebelum Bersara Di Bawah Surat PP Bil.2/2017 - Lampiran A1  PP4.21 pdfS 
 7.  Borang Kebenaran Daripada Ketua Jabatan Untuk Mengumpul Cuti Rehat bagi CGR Dibawah Pekeliling Perkhidmatan Bil. 7/2003 - Lampiran A  PP4.27 pdfS 
 8.  Borang Pemohonan untuk Mengikuti Konferen/Seminar/Kursus Anjuran Perkhidmatan Ikhtisas Bagi Tujuan Mendapat Cuti Tanpa Rekod  PP4.29 pdfS
 9.  Borang Kemudahan Cuti Bersalin Pegawai Perkhidmatan Awam - Lampiran B  PP4.34 pdfS 
 10.  Borang Kemudahan Cuti Tanpa Rekod Bagi Urusan Kematian Keluarga Terdekat  PP4.59 pdfS 
 11.  Borang Kemudahan Cuti Kuarantin Dibawah Pekeliling Perkhidmatan Bil.11/16  PP4.61 pdfS
 12.  Borang Permohonan Kemudahan Cuti Menjaga Anak (CMA) Di Bawah PP Bil.5/2014  PP4.62 pdfS
 13.  Surat Kembali Bertugas   wordS
 14.  Borang Permohonan Pindaan / Pembatalan Cuti Rehat Melalui Aplikasi HRMIS   pdfS
       
BIL
 PERMOHONAN KELUAR NEGARA
 KOD down 
 1.  Borang Permohonan Perjalanan Ke Luar Negara Pegawai-pegawai KKM bagi Urusan Rasmi - Lampiran II   PP4.41 pdfS 
 2.  Borang Permohonan Perjalanan Pegawai Awam Ke Luar Negara Atas Urusan Persendirian  PP4.49 pdfS 
 3.  Borang Perubahan Tarikh/Negara Atau Pembatalan Permohonan/Polisi Perlindungan Insurans Kesihatan Kepada Pegawai Perkhidmatan Awam Yang Berada di Luar Negara/Negara Ketiga Atas Urusan Persendirian
pdfS 
 4.  Borang Permohonan Kemudahan Perlindungan Insurans Kesihatan Keluar Negara/Negara Ketiga Atas Urusan Persendirian PP4.60 pdfS 
       
BIL
 ELAUN / KEMUDAHAN
 KOD down 
 1.  Permohonan Pengesahan Elaun Perumahan Wilayah (EPW) Atau Imbuhan Tetap Perumahan (ITP) Bagi Pegawai Yang Bertukar Wilayah  PP4.11 pdfS 
 2.  Borang Permohonan Kemudahan Tambang Mengunjung Wilayah Asal - Lampiran A  PP4.13 pdfS
 3.  Borang Pengesahan dan Kelulusan Pembayaran Bayaran Insentif Pos BasikKepada Anggota Paramedik KKM - Lampiran B (Surat Pekeliling KSU KKM Bil2/2017)  PP4.56 pdfS 
 4.  Borang Perakuan dan Kelulusan Pemberhentian Pembayaran Bayaran Insentif Pos Basik Bagi Anggota Paramedik Kementerian Kesihatan Malaysia   PP4.66 pdfS 
       
BIL
 PEGAWAI PERUBATAN SISWAZAH  KOD down 
 1.  Borang Permohonan Pendaftaran Penuh Dengan Majlis Perubatan Malaysia - Borang 9 ( Bagi Pegawai Perubatan Siswazah)  PP4.47 pdfS 
 2.  Borang Fitness to Practice Declaration -  Untuk Pegawai Perubatan Siswazah yang Telah Tamat Posting Ke-5  PP4.51 pdfS 
 3.  Borang Permohonan Penempatan Semula Selepas Tamat Latihan Siswazah - Diisi Selepas Tamat Posting Ke-5  PP4.52 pdfS 
 4.  Borang Pengesahan Pegawai Melapor Diri Di Jabatan (Bagi Pegawai Perubatan Latihan Siswazah)  PP4.58 pdfS
 5.  BORANG PERMOHONAN PENEMPATAN KEENAM  PP4.67  wordS
 6.  BORANG MARKAH CCP DAN LNPJ  PP4.68  wordS
 7.  BORANG PERMOHONAN FLOATING HO (KONTRAK)  PP4.69  wordS
       
BIL
 LATIHAN  KOD down 
 1.  Borang Permohonan Untuk Menganjur / Menghadiri Kursus  PP4.5 pdfS 
 2.  Borang Pengesahan Kehadiran Peserta Kursus  PP4.6 excelS 
 3.  Borang Pemohonan  Mengikuti Kursus Dalam Perkhidmatan - Lampiran A (KKM (BPL) LDP 2008 (I) Pengurusan & Profesional)  PP4.19 pdfS 
 4.  Borang Permohonan Mengikuti Kursus Dalam Perkhidmatan - Lampiran B (KKM (BPL) LDP 2008 (II) Sokongan)  PP4.20 pdfS 
 5.  Borang Permohonan Kursus Kenegaraan - BRG/KK/BTN/1 Pindaan 1/04  PP4.22 pdfS 
 6.  Borang Latihan INTAN  PP4.23 pdfS 
 7.  Borang Permohonan Menduduki Peperiksaan Jabatan, KKM-KKM (PIN.1/95)  PP4.24 pdfS 
 8.  Borang Pemohonan Mengikuti Kursus Induksi Umum dan Khusus  PP4.25 pdfS 
 9.  Borang Penilaian Kursus / Program Latihan  PP4.37 pdfS 
 10.  Borang Laporan Penilaian Keberkesanan (Dalam dan Luar Negeri) (Ketua Jabatan)  PP4.38 pdfS 
 11.  Borang Permohonan Menjalani Latihan Industri Di Fasiliti (KKM) Jabatan Kesihatan Negeri Kedah (PEP JKN 1/10)  PP4.42 pdfS 
 12.  Borang Permohonan Menjalani Posting Elektif Di Fasiliti KKM -  Lampiran B  PP4.43 pdfS 
 13.  Borang Maklumbalas Penerimaan Posting Elektif Pelajar Perubatan -  Lampiran A  PP4.44 pdfS 
 14.  Borang Permohonan Untuk Berkursus/ Keluar Pejabat Tanpa Sebarang Tuntutan  PP4.55 pdfS
 
       
BIL
INTEGRITI  KOD down 
 1.  Borang Permohonan Mendapatkan Kebenaran Penerimaan Hadiah Di Bawah Peraturan 8, PPA (Kelakuan & Tatatertib) 1993 & PP Bil.3/1998  PP4.53 pdfS 
 2.  Borang Permohonan Melakukan Pekerjaan Luar KKM
 PP4.64 pdfS 
       
BIL
HRMIS
 KOD down 
 1.  HRMIS 1 - Borang Pengurusan Rekod Peribadi  PP4.3 wordS
 2.  Borang Permohonan Penukaran Nama Pegawai Penilai Pertama (PPP) dan Pegawai Penilai Kedua (PPK) di Dalam HRMIS  PP4.9 excelS
 

 

 

MULTIMEDIA

foto audio
video interaktif

APLIKASI WEB

fb hospital  fb tabung darah  fkkm  Facebook JKN Kedah  rss  mobile web 

SISTEM ONLINE

direktori Manual Pengguna e-Direktori

e-Aduan Manual Pengguna e-Aduan/ISPAAA