• Slide Image
 • Slide Image
 • Slide Image
 • Slide Image
 • Slide Image
 • Slide Image
 • Slide Image
 • Slide Image
Home / Sumber Manusia

KETUA UNIT
Pn. Rodiyah binti Hashim 
Ketua Unit Sumber Manusia M48

MISI

Menyelenggarakan perkhidmatan personal yang cekap, berkesan mengikut undang-undang dan peraturan-peraturan yang ditetapkan.

 

VISI

 

Perkhidmatan Personal terbaik untuk anggota Hospital Sultanah Bahiyah

OBJEKTIF

 - Untuk menentukan pentadbiran Unit Sumber Manusia dapat dilaksanakan dengan cekap, teratur dan berkesan.
 - Bertanggungjawab ke atas pengurusan personal diselenggarakan dengan sempurna mengikut undang-undang dan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan.
 - Mempertingkatkan pengetahuan dan menanamkan sikap positif di kalangan staf Hospital Sultanah Bahiyah dengan pelaksanaan latihan yang berkualiti.

PIAGAM PELANGGAN

 

1. Perjawatan 

 • Mengemukakan permohonan pewujudan jawatan baru dan tambahan dibawah ABM tahunan kepada JKN Kedah selewat-lewatnya 30 April tahun semasa.

 

2. Perakuan Pengesahan Pelantikan/ Pengesahan Dalam Perkhidmatan/ Pemberian Taraf Berpencen

 • Perakuan pengesahan pelantikan rasmi/ pengesahan dalam perkhidmatan/pemberian taraf berpencen bagi pegawai/anggota akan dikemukakan kepada pihak-pihak tertentu dalam tempoh empat belas (14) hari dari tarikh dokumen lengkap.

 

3. Pemangkuan, Naik Pangkat Dan Tanggung Kerja
 • Urusan pemangkuan dan kenaikan pangkat pegawai / anggota akan diproses dalam tempoh empat belas (14) hari  setelah dokumen lengkap. 
 • Urusan permohonan penanggungan kerja akan diproses dan dikemukakan ke JKN Kedah dalam empat belas (14) hari dari permohonan lengkap diterima.

 

 

4. Pengisytiharan Harta

 • Urusan pengisytiharan harta akan diselesaikan  dalam tempoh satu (1) bulan.

 

5. Tatatertib
 • Urusan tindakan tatatertib akan diproses dalam tempoh dua (2) bulan setelah dokumen lengkap.

 


SKOP PERKHIDMATAN

 

 Unit Sumber Manusia bertanggungjawab keatas perkhidmatan personel seperti berikut : 

Pengurusan Perjawatan

 • Pengisian/kekosongan, Permohonan Perjawatan Baru, Laporan Bulanan dan Pengemaskinian Perjawatan HRMIS.

 

Pengurusan Perkhidmatan/Personal         

 • Pengesahan Lantikan, Pengesahan dalam perkhidmatan, kemasukan ke dalam jawatan berpencen, kenaikan pangkat, pergerakan gaji, persaraan, perletakan jawatan, cuti, pengwartaan pegawai perubatan, perakuan amalan tahunan, lawatan luar Negara dan laporan perubahan (Kew.8).

 

 

Pengurusan Latihan

 • Kursus, kursus dalam perkhidmatan, peperiksaan, elektif posting ,my CPD & laporan kursus/bengkel/seminar dalam perkhidmatan yang dijalankan oleh HSB.

 

Pengurusan Tatatertib
 • Pengisytiharan harta, kes buang kerja, kes ringan dari buang kerja, Pegawai bermasaalah, Laporan Kedudukan Tatatertib.

 

Lain-Lain                 
 • Perlaksanaan Opsyen,Jawatankuasa Keutuhan,Jawatankuasa Pegawai Perubatan Latihan Siswazah,Jawatankuasa Latihan/CPD-PTK

 

 

 

STRUKTUR ORGANISASI

 

Unit Sumber Manusia diketuai oleh Ketua Penolong Pengarah yang bergred M48. Beliau bertanggungjawab menyelenggara pengurusan personal HSB.

MULTIMEDIA

foto audio
video interaktif

APLIKASI WEB

fb hospital  fb tabung darah  fkkm  Facebook JKN Kedah  rss  mobile web 

SISTEM ONLINE

direktori Manual Pengguna e-Direktori

e-Aduan Manual Pengguna e-Aduan/ISPAAA