• Slide Image
  • Slide Image
  • Slide Image
  • Slide Image
  • Slide Image
  • Slide Image
  • Slide Image
  • Slide Image
Home / Psikiatrik

KETUA JABATAN

 

Dr Omar b. Ali

Ketua Jabatan Psikiatrik (Gred Khas B)

 

PENGENALAN

Jabatan Psikiatrik dan Kesihatan Mental Hospital Sultanah Bahiyah memberi perkhidmatan psikiatrik dan kesihatan mental bagi seluruh Negeri Kedah . Jabatan ini memberikan perkhidmatan rawatan komprehensif psikiatrik , rawatan pesakit luar, rawatan pesakit dalam dan rawatan psikiatrik dalam komuniti, kaunseling dan promosi kesihatan mental.

 

PERKHIDMATAN YANG DISEDIAKAN

Perkhidmatan Jabatan Psikiatrik dan Kesihatan Mental dijalankan di dua tempat iaitu

1.         Hospital Sultanah Bahiyah Cawangan Lebuhraya Darulaman

·         Perkhimatan Rawatan Pesakit Dalam

·         Klinik Pakar Psikiatrik

·         Klinik Komuniti Psikiatrik

·         Perkhidmatan Psikiatrik Dalam Komuniti

·         Rawatan Psikiatrik Dalam Komuniti

o    Rawatan akut dalam komuniti

o    Rawatan asertif dalam komuniti

·         Perkhidmatan Pemulihan Psikiatri

·         Perkhidmatan Pengesanan dan Pengesahan Dadah

·         Therapi Gantian Methadone

·         Kaunseling

 

2.   Hospital Sultanah Bahiyah  menyediakan perkhidmatan

·         Klinik Pakar Psikiatrik

·         Liaison Psikiatrik

·         Rawatan Kecemasan Psikiatrik di Jabatan Kecemasan

·         Kaunseling

 

Jabatan Psikiatri dan Kesihatan Mental ,Hospital Sultanah Bahiyah juga berperanan merencana dan mengkoordinasi perkhidmatan psikiatri dan kesihatan mental di peringkat Negeri Kedah. Diantara aktiviti yang disediakan:-

 

·         Integrasi Perkhidmatan Psikiatrik Di Hospital Tanpa Pakar

·         Perkhidmatan Lawatan Pakar Psikiatrik

·         Networking Perkhidmatan Psikiatrik Dan Kesihatan Mental Dengan Klinik Kesihatan

·         Perkhidmatan Penjagaan Primer /Program Kesihatan Mental

MULTIMEDIA

foto audio
video interaktif

APLIKASI WEB

fb hospital  fb tabung darah  fkkm  Facebook JKN Kedah  rss  mobile web 

SISTEM ONLINE

direktori Manual Pengguna e-Direktori

e-Aduan Manual Pengguna e-Aduan/ISPAAA