• Slide Image
  • Slide Image
  • Slide Image
  • Slide Image
  • Slide Image
  • Slide Image
  • Slide Image
  • Slide Image
Home / Polisi Keselamatan

DASAR KESELAMATAN
-------------------------------------

   

PERLINDUNGAN DATA

Teknologi terkini termasuk enkripsi data adalah digunakan untuk
melindungi data yang dikemukakan dan pematuhan kepada standard
keselamatan yang ketat adalah terpakai untuk menghalang capaian yang
tidak dibenarkan.

KESELAMATAN STORAN

Semua storan elektronik dan penghantaran data peribadi akan
dilindungi dan disimpan dengan menggunakan teknologi keselamatan yang
sesuai.

PINDAAN DASAR

    Sekiranya dasar privasi ini dipinda, pindaan tersebut akan
dikemaskini di halaman ini.   Dengan melayari halaman ini dengan
kerap, anda akan dikemaskini dengan maklumat yang terkini, cara
penggunaan laman ini dan bagaimana maklumat dikongsi bersama pihak
yang lain di dalam keadaan tertentu

MULTIMEDIA

foto audio
video interaktif

APLIKASI WEB

fb hospital  fb tabung darah  fkkm  Facebook JKN Kedah  rss  mobile web 

SISTEM ONLINE

direktori Manual Pengguna e-Direktori

e-Aduan Manual Pengguna e-Aduan/ISPAAA