• Slide Image
  • Slide Image
  • Slide Image
  • Slide Image
  • Slide Image
  • Slide Image
  • Slide Image
  • Slide Image
Home / Pengurusan Tertinggi

  PENGURUSAN TERTINGGI

  topmgmt1

 

Dr. Zaiton binti Udin (Pengarah - JUSA C), Dr. Farique Rizal bin Abd Hamid (Timbalan Pengarah Perubatan I -UD54),   Dr. Balkhis binti Abdullah (Timbalan Pengarah Perubatan 2-UD54), Dr. Sarimah binti Sudin (Timbalan Pengarah Perubatan 3-UD54), Dr. Nor Raziah binti Sabtu (Timbalan Pengarah Perubatan 4 - UD52), En. Mohamad Fitri bin Hassan (Timbalan Pengarah Pengurusan - M52)

Pengurusan Hospital Sultanah Bahiyah terbahagi kepada 6 perkhidmatan utama iaitu Perkhidmatan Pembedahan, Perkhidmatan Perubatan, Perkhidmatan Wanita & Kanak-Kanak, Perkhidmatan Klinikal Diagnostik, Perkhidmatan Sokongan Klinikal dan Pengurusan.

 

Pengarah Hospital menerajui pengurusan dan operasi hospital dengan fungsi-fungsi seperti berikut :

- Tadbir Urus Perkhidmatan Klinikal (Clinical Governance)
- Pemantauan (Survelan) Epidemiologi, Pengawalan dan Pencegahan Penyakit
- Perancangan Perkembangan Perkhidmatan Perubatan di Hospital
- Perancangan Jangkamasa Pendek dan Panjang Untuk Perkhidmatan Perubatan dan Kesihatan Dalam Masyarakat
- Pelaksana Aktiviti Kualiti Initiatif
- Pengawalan Infeksi Dalam HospitalTimbalan Pengarah Perubatan (1) berperanan di dalam urusan seperti berikut :
- Direktorat Perubatan
- Direktorat Wanita & Kanak-Kanak 
- Kelulusan Tuntutan Sara Ubat JPA
- Kelulusan Tuntutan On-Call (selain Ketua Jabatan)
- Kelulusan Cuti Tanpa Rekod (selain Ketua Jabatan)
- Quality Improvement Activities (Pelan Tindakan, Incident Reporting, Aktiviti Peningkatan Kualiti)
- Mesyuarat PakarTimbalan Pengarah Perubatan (2) berperanan di dalam urusan seperti berikut :
- Direktorat Pembedahan
- Direktorat Klinikal Diagnostik
- Akreditasi
- Pengurusan Latihan
- Hospital Mortality Review
- Kelulusan Tuntutan Sara Ubat JPA
- Kelulusan Tuntutan On-Call (selain Ketua Jabatan)
- Kelulusan Cuti Tanpa Rekod (selain Ketua Jabatan)
- TOP / Organ Transplant
- Pengurusan Aduan Awam

 

Timbalan Pengarah Perubatan (3) berperanan di dalam urusan seperti berikut :
- Direktorat Sokongan Hospital 
- Rekod Perubatan 
- Kerosakan Peralatan Medical
- QIA (KPI, P1, NIA)
- Penyelaras Standard 1 Akreditasi
- Telekesihatan
- Laporan Tahunan
- Kelulusan Tuntutan On-Call (selain Ketua Jabatan)
- Kelulusan Cuti Tanpa Rekod (selain Ketua Jabatan)

- Kelulusan Sara Ubat
- Kajian / Survey KKM, UM dan Agensi Luar / Audit Kualiti
- Mesyuarat bersama Kejururawatan, PPP/ Allied Health
- Pengurusan Aduan Medicolegal

 

Timbalan Pengarah Perubatan (4) berperanan di dalam urusan seperti berikut :
- Infection Control 
- Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 
- Pendidikan Kesihatan 
- Perkhidmatan Bekalan Steril
- Akreditasi
- QIA (HSA)
- Tuntutan On-Call
- Tuntutan Cuti Tanpa Rekod
- Tuntutan Sara Ubat

 

Timbalan Pengarah Pengurusan berperanan di dalam urusan seperti berikut :
- Direktorat Pengurusan (Sumber Manusia, Pentadbiran & Kewangan)
- Pengurusan Maklumat & ICT
- Aduan berkaitan Pengurusan
- Perpustakaan & Auditorium
- Pembangunan
- Penswastaan (Perkhidmatan Sokongan Hospital, Perkhidmatan Kawalan Keselamatan, Kafetaria & Kedai Hospital)
- Perolehan Peralatan
- Ahli Lembaga Pelawat Hospital
- Majlis Bersama Jabatan

MULTIMEDIA

foto audio
video interaktif

APLIKASI WEB

fb hospital  fb tabung darah  fkkm  Facebook JKN Kedah  rss  mobile web 

SISTEM ONLINE

direktori Manual Pengguna e-Direktori

e-Aduan Manual Pengguna e-Aduan/ISPAAA