• Slide Image
  • Slide Image
  • Slide Image
  • Slide Image
  • Slide Image
  • Slide Image
  • Slide Image
  • Slide Image
Home / Kualiti

KETUA UNIT

Dr Yuhanis binti Muhammad Ismail (UD54)

Ketua Unit Kualiti

 

PENGENALAN

 

Unit Kualiti  berfungsi untuk menyelaraskan semua aktiviti kualiti yang telah ditetapkan  oleh Kementerian Kesihatan.

 

PERKHIDMATAN YANG DISEDIAKAN

 

i)   Merancang, menyelaras dan mengawasi perlaksanaan dan keberkesanan   aktiviti-aktiviti kepastian kualiti :

 

a) National Indicator Approach (NIA) / Key Performance Indacators (KPI) yang  ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

b) Hospital Specific Approach (HSA) yang ditetapkan oleh Pengarah Hospital.

 

c) Laporan Insiden yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan.

 

.   Merancang, menyelaras dan mengawasi aktiviti-aktiviti persediaan dan implementasi piawaian MS ISO 9001:2000 dan akreditasi adalah berkesan dan mempunyai penambahbaikan yang berterusan.

.   Merancang dan membantu melaksanakan Kajian HSA.

.   Menguruskan dokumentasi/penerbitan dan memberi maklumbalas pencapaian aktiviti-aktiviti kualiti hospital kepada semua pihak berkaitan.

.   Merancang dan menguruskan mesyuarat: Mesyuarat Kualiti, QA, Laporan Insiden, Pengurusan Risiko, Akreditasi, ISO 9001:2000 dan lain-lain.

.   Membantu pelaksanaan Program Kerja Bahagian Perubatan  yang sediakan jabatan Kesihatan Negeri Kedah. 

 

MULTIMEDIA

foto audio
video interaktif

APLIKASI WEB

fb hospital  fb tabung darah  fkkm  Facebook JKN Kedah  rss  mobile web 

SISTEM ONLINE

direktori Manual Pengguna e-Direktori

e-Aduan Manual Pengguna e-Aduan/ISPAAA