• Slide Image
  • Slide Image
  • Slide Image
  • Slide Image
  • Slide Image
  • Slide Image
  • Slide Image
  • Slide Image
Home / Kewangan

KETUA UNIT

Ketua Unit Kewangan M48

Puan Marwani Bt Omar

Carta Organisasi

 

VISI
Ke Arah Pengurusan Kewangan Yang Cemerlang

 

MISI
Memastikan Pengurusan Kewangan Dilaksanakan Dengan Cekap, Berkesan dan Berhemat Dengan berlandaskan Undang-undang, Peraturan dan Arahan Semasa. 

 

OBJEKTIF
Menguruskan , memantau dan mengawal peruntukan yang diagihkan dan  dibelanjakan secara optima 
Menguruskan pembayaran emolumen dan bayaran bil-bil tuntutan mengikut tempoh yang ditetapkan 
Melaksanakan kutipan  hasil dengan berpandukan  Akta Fi dan peraturan kewangan yang berkuatkuasa
Menguruskan perolehan, aset dan stor dengan cekap dan menguntungkan kerajaan mengikut prosedur kewangan yang berkuatkuasa 
Menyelenggara dan mengemaskini rekod kewangan dan hasil mengikut peraturan kewangan 
Meningkatkan kompetensi dan kecekapan anggota unit kewangan dalam pengurusan kewangan menerusi latihan yang berterusan

  

AKTIVITI UTAMA
PENGURUSAN BAJET
PENGURUSAN PERAKAUNAN 
PENGURUSAN HASIL
PENGURUSAN PEROLEHAN 
PENGURUSAN ASET 
PENGURUSAN PEMBANGUNAN

MULTIMEDIA

foto audio
video interaktif

APLIKASI WEB

fb hospital  fb tabung darah  fkkm  Facebook JKN Kedah  rss  mobile web 

SISTEM ONLINE

direktori Manual Pengguna e-Direktori

e-Aduan Manual Pengguna e-Aduan/ISPAAA