• Slide Image
  • Slide Image
  • Slide Image
  • Slide Image
  • Slide Image
  • Slide Image
  • Slide Image
  • Slide Image
Home / Infeksi

KETUA UNIT

 

Dr Noraini binti Ismail

 

 

PENGENALAN

 

Unit Kawalan Infeksi ini diketuai oleh Pakar Patologi (Mikrobiologi) , dua Ketua Jururawat dan dua Jururawat Terlatih .

 

Tiga dari empat jururawat telah mengikuti pos basik kawalan infeksi. Unit ini berperanan dalam memastikan perancangan program

kawalan infeksi yang berkesan, menyelaras perlaksanaannya dan menilai keberkesanan langkah-langkah yang diambil di Hospital Sultanah Bahiyah.

 

Unit ini juga menjadi rujukan dalam kawalan infeksi kepada hospital-hospital lain di seluruh Negeri Kedah dan membantu dalam perancangan

aktiviti kawalan infeksi peringkat Negeri Kedah.

VISI 

Penjagaan kesihatan yang berkualiti tanpa infeksi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

MISI

Unit Kawalan Infeksi komited dalam mencapai kecemerlangan dalam pencegahan dan kawalan infeksi melalui kepimpinan,

kerja berpasukan, komunikasi berkesan, pendidikan berterusan dan pemantauan.

 

Objektif Am :

Mewujudkan persekitaran yang selamat untuk pesakit, anggota hospital dan sokongan serta pelawat melalui pencegahan dan kawalan infeksi yang berkesan.

Objektif Khusus:

·         Mencegah dan mengawal “Healthcare Associated Infection” melalui pemantauan dan audit

·         Memastikan setiap anggota hospital mengamalkan prosedur perawatan mengikut garispanduan kawalan infeksi.

·         Meningkatkan kesedaran melalui pendidikan kesihatan dan latihan secara berterusan kepada anggota hospital,

       pesakit dan waris.

·         Mewujudkan perkongsian dan kerja berpasukan.

AKTIVITI UTAMA YANG DISEDIAKAN

a)    Pemantauan “Health care associated infection” (HCAI) dan alert organism

b)    Pemantauan alert organism (MRSA, ESBL & MRO Acinetobacter sp.)

c)    Pemantauan sharps injury

d)    Melakukan audit Hand hygiene

e)    Memantau penggunaan dan pola kerintanan anhtibiotik

f)     Melakukan pemantauan di wad dan unit 

g)    Memberi pendidikan kesihatan/latihan berterusan

h)    Melakukan antibiotik round di ICU dan HDW oleh Pakar Patologi (Mikrobiologi), Pakar Anaestesiologi,

Pakar Perubatan dan Pegawai Farmasi dan Jururawat Kawalan Infeksi.

i)      Menyediakan polisi dan garis panduan yang berkaitan dengan kawalan infeksi

MULTIMEDIA

foto audio
video interaktif

APLIKASI WEB

fb hospital  fb tabung darah  fkkm  Facebook JKN Kedah  rss  mobile web 

SISTEM ONLINE

direktori Manual Pengguna e-Direktori

e-Aduan Manual Pengguna e-Aduan/ISPAAA