• Slide Image
  • Slide Image
  • Slide Image
  • Slide Image
  • Slide Image
  • Slide Image
  • Slide Image
Home / ICT

KETUA UNIT

Mahadin bin Puteh

Penolong Pengarah Kanan (F44)

VISI

Berusaha ke arah perlaksanaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi yang cemerlang menerusi penggunaan teknologi yang pantas dan terkini.

 

MISI

 

Memastikan dan menyelaras penggunaan Teknologi Maklumat dapat dilaksanakan dengan cekap dan berkesan untuk membantu melancarkan perkhidmatan yang diberikan oleh hospital ini.

 

OBJEKTIF

  • Memberikan perkhidmatan dan penyelenggaraan ICT yang berkualitI.
  • Memastikan keselamatan terhadap sistem dan rangkaian ICT sentiasa terpelihara
PENGENALAN

 

1.1  Hospital Sultanah Bahiyah adalah merupakan salah sebuah hospital yang terpilih di dalam projek Hospital Information and Communication Technology (HICT) pakej 1 dan berada di dalam kategori Total Hospital Information System (THIS). Hospital ini merupakan sebuah hospital IT selepas perpindahan ke lokasi baru mulai Julai 2007 dan projek ini bermula pada 25 Februari 2002.

1.2  Unit Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) merupakan salah satu unit di bawah Bahagian Pengurusan Hospital Sultanah Bahiyah dna berfungsi untuk memastikan semua sistem dan pembangunan teknologi maklumat diseliakawal agar operasi dapat berjalan dengan lancar dalam memberikan perkhidmatan kepada pesakit.  

1.3  Jabatan ini mempunyai 8 orang staf yang terdiri daripada Pegawai Teknologi Maklumat Kanan (F44), Pegawai Teknologi Maklumat (F41), Penolong Pegawai Teknologi Maklumat Tinggi (FA32), Penolong Pegawai Teknologi Maklumat (FA29) dan Pembantu Am Pejabat (N4). 

 

FUNGSI DAN PERKHIDMATAN

Infrastruktur : Penyelenggaraan dan Pengurusan Perolehan ICT

 

Aktiviti utama Unit ICT adalah menyelenggara perolehan aset ICT di Hospital Sultanah Bahiyah. Unit ICT dengan kerjasama Teliti Computers Sdn. Bhd. telah menguruskan perlaksanaan dan latihan berterusan THIS kepada kakitangan hospital ini.

 

Infrastruktur : Penyelenggaraaan Sistem Sedia Ada

 

Total Hospital Information System (THIS) merupakan sistem aplikasi utama di hospital ini. Walaubagaimanapun, terdapat juga sistem-sistem lain yang menyokong operasi hospital ini. Berikut merupakan senarai sistem sedia ada yang diselenggara oleh Unit ICT.
CDCIS – Sistem Notifikasi Kawalan Penyakit Berjangkit telah digunakan bermula Jun 2006.
Sistem Maklumat Rekod Perubatan (SMRP) – telah digunakan pada Disember 2006 dan merupakan sistem standalone.
Sistem e-SPKB dan e-Perolehan telah digunakan bermula September 2006.
Sistem Tempahan Wad di Jabatan Kecemasan (Dalaman)

Sistem e-Latihan
Sistem Laporan Perubatan – untuk penyediaan laporan perubatan apabila dipohon oleh pesakit.
Laman Web HRMIS dan e-GL – telah dilaksanakan sepenuhnya di klinik pakar dan kaunter daftar masuk wad.
 

MULTIMEDIA

foto audio
video interaktif

APLIKASI WEB

fb hospital  fb tabung darah  fkkm  Facebook JKN Kedah  rss  mobile web 

SISTEM ONLINE

direktori Manual Pengguna e-Direktori

e-Aduan Manual Pengguna e-Aduan/ISPAAA