• Slide Image
 • Slide Image
 • Slide Image
 • Slide Image
 • Slide Image
 • Slide Image
 • Slide Image
 • Slide Image
Home / Forensik

KETUA JABATAN

Dr. Mohd Suhani Mohd Noor

Ketua Jabatan Perubatan Forensik (Jusa C)


VISI

Memberikan perkhidmatan terbaik kepada pelanggan, merangkumi: perkhidmatan siasatan medico-legal yang professional, adil dan saksama tanpa dipengaruhi oleh mana-mana pihak dengan berlandaskan kepada peruntukan-peruntukan yang ada di dalam undang-undang Negara; dan perkhidmatan pengurusan mayat yang cekap, cepat dan amanah.

 

MISI

Melaksanakan perkhidmatan dengan berlandaskan kepada peruntukan-peruntukan yang ada di dalam Undang-undang Negara Malaysia, dan kepada ciri-ciri budaya koperat, Kementerian Kesihatan Malaysia.

 

OBJEKTIF

Matlamat utama Jabatan Perubatan Forensik, Hospital Sultanah Bahiyah adalah untuk memberi perkhidmatan pengurusan mayat yang cekap dan  meningkatkan mutu perkhidmatan forensik di hospital-hospital negeri Kedah dan Perlis. Pendekatan-pendekatan yang berikut diambil untuk mencapai matlamat tersebut :

 • Penekanan khusus diberi kepada pengguna protokol-protokol perkhidmatan forensik yang seragam oleh hospital-hospital negeri Kedah dan Perlis.
 • Memastikan setiap kakitangan yang terlibat di dalam perkhidmatan forensik mempunyai tahap pengetahuan dan kebolehan teknikal forensik yang baik.
 • Memastikan semua siasatan mediko-legal dijalankan dalam suasana yang selamat dan serba lengkap.
 • Menyediakan perkhidmatan pengurusan mayat yang menumpukan kepuasan waris.

 

 

 

 

 

PIAGAM PELANGGAN

 • Semua pelanggan akan dilayan secara professional dengan jujur, mesra, hormat dan bertimbangrasa.
 • Semua pelanggan akan dimaklumkan mengenai prosedur kerja yang telah ditetapkan.
 • Semua pemeriksaan postmortem mediko-legal hendaklah dimulakan tidak lewat daripada 24 jam setelah arahan postmortem diterima daripada pihak polis.
 • Semua kes BID (selepas waktu pejabat) akan dimasukkan kedalam mortuary tidak lebih 45 minit  selepas menerima panggilan. 
 • Mayat bagi kes bukan Mediko Legal / Biohazard akan  diserahkan dalam masa tidak lebih satu jam.                       

 

 

 

 

 

FUNGSI DAN PERKHIDMATAN YANG DIBERIKAN

1.     Penerimaan/Penyimpanan Mayat dari Unit/Wad dalam Hospital

2.     Penerimaan/Penyimpanan Mayat yang Dibawa Mati dari Luar Hospital (brought in dead)

3.     Penyerahan Mayat kepada Waris

4.     Penyerahan Mayat yang Tidak dituntut Meninggal di dalam Hospital

5.     Pengendalian Anggota Badan

6.     Pengendalian Mayat Berisiko Tinggi (high risk body)

7.     Pengendalian Post Mortem Kes Medico Legal dan Kes Klinikal

8.     Postmortem untuk kes-kes reput dan kes-kes penyakit berjangkit

9.     Pengendalian Spesimen Postmortem

10.  Pemindahan Mayat ke/dari Hospital Lain Untuk Simpanan Sementara

11.  Penyerahan Mayat untuk Dihantar Keluar Negara (exporting body)

12.  Pendermaan Organ (Tissue Procurement) untuk kes fresh BID

13.  Penerimaan Mayat/Anggota Badan dari Hospital Satelit.

MULTIMEDIA

foto audio
video interaktif

APLIKASI WEB

fb hospital  fb tabung darah  fkkm  Facebook JKN Kedah  rss  mobile web 

SISTEM ONLINE

direktori Manual Pengguna e-Direktori

e-Aduan Manual Pengguna e-Aduan/ISPAAA