• Slide Image
  • Slide Image
  • Slide Image
  • Slide Image
  • Slide Image
  • Slide Image
  • Slide Image
  • Slide Image
Home / Anestesiologi    

KETUA JABATAN

Dr. Ahmad Shaltut bin Othman

Ketua Jabatan Anestesiologi (Jusa C)

 

MISI

  Memberi Penjagaan Dan Perawatan Yang Efektif Kepada Pelanggan Agar Mendapat Tahap Kesihatan Yang Optima.
  Memberi Bius Yang Terancang Dan Selamat Serta Mengurangkan Morbiditi Dan Mortaliti Yang Disebabkan Oleh Proses Rawatan.
  Mengenalpasti Pelanggan Yang Tidak Stabil Dan Merawatnya Dengan Segera Untuk Mengurangkan Mortaliti Dan Morbiditi Serta Meninggikan Tahap Kesembuhan.
  Jabatan Anestesiologi Sebagai Penyumbang Penting Dalam “Pasukan Rawatan Kritikal”, “Pasukan Kesakitan Akut”, Dan “Pasukan Perioperative”
 

VISI

 

Meningkatkan Lagi Kualiti Dan Imej Jabatan Dalam Menuju Alaf Baru

    Pembiusan Yang Lebih Selamat, Berkesan Dan Kos Efektif Bagi Mengurangkan Kadar Mortaliti Dan Morbiditi Pelanggan
    Menjadikan Unit Rawatan Rapi Tempat Yang Lebih Effisien Dan Cekap Bagi Meningkatkan Tahap Survival Pelanggan
    Merealisasikan Cita-Cita Pelanggan Untuk Mencapai Kehendak Dan Kepuasan Dalam Perawatan Pembiusan Dan Rawatan Rapi.

 

PIAGAM PELANGGAN 

    Memastikan setiap pelanggan yang dimasukkan ke Unit Rawatan Rapi (ICU) diberikan rawatan berterusan setiap masa.
    Menentukan setiap waris yang terdekat dengan pelanggan diberitahu tentang keadaan pesakit oleh doktor yang merawat.
    Memberi perkhidmatan yang berkualiti, menjaga keselamatan dan kehormatan serta keselesaan pelanggan sebelum, semasa dan selepas pembiusan.
    Merawat serta memberi layanan yang sewajarnya kepada pelanggan semasa berada di bilik pemulihan.
    Memastikan setiap pelanggan dikembalikan ke wad masing-masing dalam keadaan sedar dan selamat.
    Mengurangkan masa penantian pelanggan untuk pembedahan kecemasan mulai dari masa kes disenaraikan hingga ke masa pembedahan.
    Memberi pembiusan yang selamat semasa dan sesudah pembedahan.

OBJEKTIF JABATAN 

1.     Memberi anestesia yang berkualiti dan terancang serta selamat untuk mengurangkan morbiditi dan mortaliti yang disebabkan oleh pembiusan. 

2.     Mengenalpasti pelanggan yang tidak stabil dan merawat dengan segera untuk mengurangkan  mortaliti dan morbiditi di dalam Unit Rawatan Rapi. 

3.     Menyediakan Perkhidmatan Rawatan di High Dependency Ward yang setanding dengan ICU supaya pelanggan mendapat rawatan yang terbaik.  

4.     Menyediakan Perkhidmatan “Acute Pain Service” untuk pelanggan selepas pembedahan (Post Operative). 

5.     Menyediakan perkhidmatan Respiratori & Haemodinamik bagi seluruh hospital. 

6.     Mengadakan kursus-kursus “Acute Pain Service”/ “BLS Instructor Course” dan “Basic Life Support” untuk semua Pegawai Perubatan/ Paramedik hospital dan masyarakat umumnya. 

7.     Menyediakan perkhidmatan analgesia semasa “labour pain”

 

AKTIVITI JABATAN ANESTESIOLOGI 

1.     Perkhidmatan Pesakit Dalama)    Perkhidmatan Anestesiologib)    Perkhidmatan Rawatan Rapic)     Perkhidmatan High Dependency Wardd)    Perkhidmatan Unit Inhalasi & Haemodynamice)    “Acute Pain Service”

2.     “Cardio-Pulmonary Resuscitation”(CPR)-8 kursus setahun untuk Pegawai Perubatan/ Paramedik/ publik.

3.     Kursus “Acute Pain Service” 2 kali setahun untuk Pegawai Perubatan dan Paramedik.

4.     CME Jabatan Anestesiologi pada setiap hari Selasa, aktiviti termasuklah “Incident Reporting, Mortality Morbidity Review dan ICU Teaching”.

5.     Kursus “Anaesthesia Update” untuk Pegawai Perubatan Anestesiologi Negeri Kedah.

6.     Kursus “Airway Management” untuk Pegawai Perubatan Hospital Daerah Negeri Kedah.

7.     “Paediatric Anaesthesia and Analgesia”.  

 

RANCANGAN MASA DEPAN BAGI JABATAN ANESTESIOLOGI  

1.     Meluaskan Perkhidmatan “Day Care Surgery”. Dewan Bedah Hospital Alor Setar akan dinaiktaraf menjadi “ACC”

2.     Meluaskan Perkhidmatan “Pain Relief in Labour”

3.     Mengembangkan Kursus CPR kepada kakitangan lain selain Pegawai Perubatan dan Paramedik dan juga kepada orang awam atau kakitangan lain di jabatan-jabatan kerajaan.

4.     Perkhidmatan Anestesia untuk MRI dan Kardiologi (Angiogram) 

MULTIMEDIA

foto audio
video interaktif

APLIKASI WEB

fb hospital  fb tabung darah  fkkm  Facebook JKN Kedah  rss  mobile web 

SISTEM ONLINE

direktori Manual Pengguna e-Direktori

e-Aduan Manual Pengguna e-Aduan/ISPAAA